Recently Added Nepali Lok Geet

Kafal Gedi

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...

Jaam Ta Bhane

10,366 views

Bima K Dura, Raju Pariyar

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...

Mage Jati Bardan

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...

Aba Ta Maile Ni...

9,972 views

Sunita Dulal

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...

New Teej Song 2011

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...

Teej Ayo Dar Khane

27,076 views

Sunita Dulal

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...

Saudi Arab 2011

19,311 views

Sunita Dulal

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...

Fullbutte Saari

49,297 views

Sunita Dulal

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...

Pradeshi Daju Lai

16,795 views

Sunita Dulal

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...

Fur Fur Gari Basirachhu

26,548 views

Sunita Dulal

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...

Ho Ki Haina Ta Sanu

35,163 views

Sunita Dulal

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...

Ho Ho Relumai

26,182 views

Sunita Dulal

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...

आउन आउ...

8,324 views

Sunita Dulal

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...

उनको लागी...

30,384 views

Sunita Dulal

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...

Wallo Ghar Pallo...

7,508 views

Sunita Dulal

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...

Pheri Ayo Maita...

23,842 views

Sunita Dulal

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...